Hem » Om Sunneskär
Om Sunneskär

sunneskar9.jpg

Lusten att tävla, inom vilket område det än är, finns nog hos oss lite var och inte minst bland seglare. Men när man lämnat ung­karlsstadiet och kommit i lugnare farvatten och familjen börjar växa till, kan man inte som förut vara med i svängen. Skall båten vara med i större tävlingssammanhang fordras det mycket arbete och tid för att allt skall vara i topptrim och så får familjen sitta emellan. Men nog skulle det kunna ordnas så att familjen fick vara med i båten, och nog skulle alla, som ej ha möjligheter att deltaga i den rena kappseglingssporten, kunna ställa upp i familje­seglingar och jämföra båtens egenskaper med andras. Tanken att få till stånd en förening, där hänsyn tages just till detta, hade ofta sedan barndomen diskuterats mellan seglarkamraterna Stig Alm­ström och Åke Forsell, men ej förrän sommaren 1953, togs initia­tivet till att försöka ordna en tävling. Man visste ju inte om till­räckligt intresse för bildande även förening fanns. Kallelserna till denna tävling skrevs, och i alla båtar i närheten av Sunneskär med omgivning lades dessa ut.

Första seglingen skulle bli natt­kappsegling, varför, har man frågat sig efteråt, men det bara blev så. Det skulle emellertid ej vara en ren kappsegling, utan en orien­teringssegling, som gick ut på att på holmar och skär uppsöka kontroller. Besättningens antal var valfri, men endast en fick gå i land och uppsöka kontrollen. Till denna segling hade anmält sig elva båtar av vitt skilda typer, det var folkbåtar, drake, kostrar, bohus­jullar och flera skärgårdskryssartyper. För att poängbedömningen skulle bli rättvis, då både större och mindre båtar seglade samma bana, räknades tagandet av kontroll som avgörande för resultatet. Senare har dock uppgjorts en seglingsregel. Efter den första seg­lingens slut, kan det omtalas att då vinden framåt natten dog ut, och båtarna inte förrän på morgonsidan kommo i mål, dracks det kaffe på Sunneskär i soluppgången och alla deltagarna hoppades, att det mycket snart skulle bli en ny segling. Att intresse fanns, det behövde man ej tvivla på, och den 20 november 1953, Vid en båtpratarkväll på café Ullevi, bildades Sunneskärs Båtsällskap, un­der ordförandeskap av Åke Forsell.

sunneskar7.jpgÄnnu har klubben endast 5 år på nacken men den har under dessa fem år seglat i god medvind. Men, som vår hedersgäst vid årsfesten 1958, ordf. i SXK:s västkustkrets, major Gardsten sade, de fem första åren brukar vara de bästa. Då är intresset störst, alla vill hjälpa till och göra sitt bästa. Vi hoppas dock, att detta alltid skall bli bestående, ty det finns många unga och duktiga medlem­mar i klubben, som kan hålla intresset levande. Antalet medlem­mar har nu vuxit till ett 50-tal och en gång i månaden träffas vi i den mycket sjöbetonade lokalen Frigga, ett väl bevarat hus från Gatenhjelms tid. Här pratas det båt, och varje gång försöker vi få någon underhållning i form av film, föredrag eller något annat, som hänger ihop med båtar och sjön.

Den lekamliga spisen svarar det kvinnliga inslaget för och den uppskattas alltid livligt, antingen det gäller ärter med punsch eller kaffe med dopp, ofta bakat av kuttersmyckena. Det kan också hända, att var och en tar med det han vill ha, men allt skall vara som då vi äro ute i båten. Vi sitter på filtar på golvet, kaffet ko­kas på spritkök eller medtages på termos och det garanteras att stämningen är god.

En för- och en sensommarsegling anordnas varje år. Den första förlägges oftast på en söndag, då hela familjen kan vara med och då varierar »gaståldrarna» högst avsevärt, från några månader till uppåt 70 år. Sensommarseglingen varar över två dagar. På lör­dagen seglar alla båtarna ut till någon ö, de sista tre åren har Kungsö, i Göteborgs södra skärgård, fått hysa oss. Där har Gö­tiska förbundet en trevlig byggnad och en d:o föreståndarinna, som tagit emot oss med öppen famn och serverat vår förtäring för kvällen. Vid ett tillfälle voro 76st samlade där och trots regn och storm var det inget fel på humöret. Föreningen har flera verkligt fina förmågor, som underhöllo med både sång och musik, för att inte tala om alla trevliga seglarminnen, som berättades, och någon sömn var det inte tal om den natten. Det var dock ingen som var trött dagen efter, då starten vid 11-tiden gick och orienteringsseg­lingen började.

I klubben finnes också flera motorbåtsägare och deras båtar ut­nyttjas vid seglingarna som följebåtar och även som hjälp vid ut­läggande av kontrollerna. Dessa utlägges på de mest skilda ställen, ibland fastsatta på en påle vid bryggorna eller högt uppe på land, och detta gör att tävlingen blir verkligt rolig och spännande. Bå­tar, vilka endast ha enmansbesättning, ha visat att detta ej bör vara något hinder för att deltaga i tävlingen, då de ibland place­rat sig på prisplats. Priserna, vilka ofta blir många, beroende på givmildheten hos både firmor och privatpersoner, utdelas efter tävlingens slut på Sunneskär, vår klubbö.

Var ligger Sunneskar?
Klicka här för att se kartan