Styrelsen & Kommittéer

Styrelsen

Mats Carlsson – Ordförande, 2020
Lars-Arne Kjellsson – Vice Ordförande,  2021 
Ingela Wennerholm – Sekreterare, 2020
Malin Nystrand – Mötessekreterare,  2020
Malin Nystrand – Årsboksansvarig
Katalin Löfström – Kassör,  2021 
Anders Brunander – Intendent,  2020
Pelle Hultman – Ledamot, 2021
Jerker Stridh – Ledamot  2021 
Andreas Carlsson – Arbetskom.ansv., 2021
Peter Olofsson – Hemsideansvarig, 2020
Tobias Corsman – Suppleant, 2020
Sven-Ivar Karlsson – Suppleant, 2020

Arbetskommittén

Andreas Carlsson – Sammankallande, 2021
Magnus Tönnberg, 2021

Familjekommittén

Ingela Wennerholm – Sammankallande, 2021
Jaana Englund, 2020
Ylva Hultman,  2021
Elisabeth Lind, 2020
Malin Vester Tönnberg, 2021

Revisorer

Ulrika Carlsson, 2021
Pernilla Corsman, 2021

Valberedning

Jimmy Olsson – Sammankallande, 2019
Peter Kleberg, 2019

För kontaktuppgifter, vänligen se medlemsregistret