Styrelsen & Kommittéer

Styrelsen

Mats Carlsson – Ordförande, 2022
Lars-Arne Kjellsson – Vice Ordförande,  2023 
Ingela Wennerholm – Sekreterare, 2022
Malin Nystrand – Mötessekreterare,  2022
Malin Nystrand – Årsboksansvarig
Katalin Löfström – Kassör,  2023
Anders Brunander – Intendent,  2022
Pelle Hultman – Ledamot, 2023
Jerker Stridh – Ledamot  2023
Andreas Carlsson – Arbetskom.ansv., 2023
Tobias Corsman – Hemsideansvarig, 2022
Sven-Ivar Karlsson – Suppleant, 2022
Daniel Nilsson – Suppleant, 2022

Arbetskommittén

Andreas Carlsson – Sammankallande, 2023
Magnus Tönnberg, 2023
Bengt Hultman, 2022

Familjekommittén

Ingela Wennerholm – Sammankallande, 2023
Ylva Hultman,  2023
Elisabeth Lind, 2022
Malin Vester Tönnberg, 2023

Revisorer

Ulrika Carlsson, 2022
Pernilla Corsman, 2022

Valberedning

Jimmy Olsson – Sammankallande, 2022
Peter Kleberg, 2022

För kontaktuppgifter, vänligen se medlemsregistret